Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Virtual & Downloadable products Only for WooCommerce

Mô tả

DEPRECATED – USE ALTERNATIVE PLUGIN – “Remove tabs and fields from WooCommerce” ! ! !

Allow virtual & downloadable products only for your Woocommerce store.

Available Options

See all available options and their description on plugin’s settings page.

Cài đặt

A) Enter your website “Admin Dashboard > Plugins > Add New” and enter the plugin name
or
B) Download plugin from WordPress.org , Extract the zip file and upload the container folder to “wp-content/plugins/”

Hỏi đáp

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Virtual & Downloadable products Only for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.