Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VIPer

Mô tả

This plug-in lets you add a possibility to manage your content by end user level(VIP) to your WordPress site.

Ảnh màn hình

  • The edit user view page.

Cài đặt

  1. Download the plug-in.
  2. Activate the plug-in in the WordPress Admin Panel.
  3. Go to Users section at your Admin Panel.
  4. Press “Edit” on your user for change his level.
  5. Scroll to bottom of the your selected user.
  6. Change in drop-down list user’s level.
  7. Press “Update User”.
  8. The usage of the plug-in: [vip] Your Awesome Paid Content [/vip] .

Hỏi đáp

There are currently no FAQs at this time.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“VIPer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version of the plugin.