Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

vimeo sidebar widget

Mô tả

Active Development has stopped for this plugin, there will be no further updates or support.

Ảnh màn hình

  • Vimeo Widget

Cài đặt

  1. Upload vimeo sidebar widget to the /wp-content/plugins/ directory and unzip
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Select Widgets under Appearance.
  4. Drag widget to desire posiition.
  5. Key in video number, size, height, select autoplay yes or no, select continous loop yes or no.
  6. Important!! Do not leave any option blank!
  7. click save at the bottom of the Sidebar Column.
  8. Click close.

Hỏi đáp

Why video not shown?

Please wait for video to be fully loaded. Or Maybe you forget to key in video id, width, and height.

Why video not autoplay?

Please select autoplay to yes under option and save changes. Please wait for video to be fully loaded. Autoplay will only start after video is fully loaded.

Why video not continous play?

Please select continous loop to yes under option and save changes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“vimeo sidebar widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=2.1=

  • Make auto play and continous loop admin options persistance. No Changes to other features.