Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VILLOID – brand integration

Mô tả

It enables integrations of your WooCommerce shop with VILLOID platform

Requirements

 1. Woocommerce plugin activated
 2. Enabled WooCommerce REST API in “Woocommerce > settings > API”

Cài đặt

Installing “VILLOID – brand integration” can be done either by searching for “VILLOID brand” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

 1. Download the plugin via WordPress.org
 2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

Installing “VILLOID – brand integration” can be done either by searching for “VILLOID brand” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

 1. Download the plugin via WordPress.org
 2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
What is the plugin for?

It’s used to enable sharing from Villoid stores.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“VILLOID – brand integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • 2018-3-28
 • update stable version

1.0.1

 • 2018-3-28
 • update integration with VILLOID’s API