Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Vihv Speed Up

Mô tả

Speed up you site by creating additional database indexes. No configuration needed, just install and activate. To remove additional indexes, just deactivate plugin. Vihv Speed Up is absolutely free.

Cài đặt

  1. Unzip vihv-speed-up folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How can i ask a question?

You can send your questions to feedback@vihv.org.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vihv Speed Up” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp