Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Views Counter – Pages/Posts

Mô tả

Simple Plugin for showing the post or page view on Admin Column.no need to add code to theme file.just activate the plugin and enjoy.

Frequently Ask Question:

Do i need to add code in template file

No. just install activate.

Which post type it will works?

It will work for page and post only for now. we will include custom post future

Is there any security issues to use?

No. You can use it without any security tension

will it slow down my site?
No. it is a very lightweight plugin. size only 1kb

Ảnh màn hình

  • View Counter Admin Column on page
  • View Counter Admin Column on post

Cài đặt

  1. Upload \”view-count.zip\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
  3. What did more Process you think?

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload \”view-count.zip\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
  3. What did more Process you think?
Do i need to add code in template file

No. just install activate.

Which post type it will works?

It will work for page and post only for now. we will include custom post future

Is there any security issues to use?

No. You can use it without any security tension

will it slow down my site?

No. it is a very lightweight plugin. size only 1kb

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Views Counter – Pages/Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release.