Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

View Post counter

Mô tả

This is very simple plugin of view post counter. You can use this plugin into your wordpress theme template very easily Just use a php shortcode.

This plugin is capability in all wordpress version.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg.
  • screenshot-2.jpg

Cài đặt

  1. Upload the view-post-counter plugin to your blog.
  2. Active it.
  3. Finaly Add This Function “echo bac_PostViews(get_the_ID());” of your single.php, category.php, archive.php and any where you want.

Hỏi đáp

Can i use this Plugin in any version of wordpress ?

Yes. You can use this in any version of wordpress.

How i can use this plugin ?

Just active it and use back_postViews function .

Đánh giá

4 Tháng Mười Một, 2016
Todas las estadísticas básicas que uno podría necesitar.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“View Post counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • readme.txt file change since the previous version.

1.0

  • List versions from most recent at top to oldest at bottom.