Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Vietnamese slug

Mô tả

This plugin will help you have a nice permalink in Post, category or tag’s slug if your blog in Vietnamese, This is the best version than ever !

If you have any question, or found a bug, please let me know !

Enjoy !

Vietnamese: plugin này tự động chuyển tiếng Việt có dấu trong permalink của Post hay Page/category/tag thành không dấu, dễ dàng cho SEO, đặc biệt phiên bản này có thể convert hầu hết tất cả các kí tự Việt Nam cùng các kiểu gõ khác nhau !

Cài đặt

Just unzip plugin and move all of theme to plugins folder inside WordPress directory, then go to Admin > Plugins to active it, Done !

Hỏi đáp

Installation Instructions

Just unzip plugin and move all of theme to plugins folder inside WordPress directory, then go to Admin > Plugins to active it, Done !

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vietnamese slug” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First version release !