Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Video Youtube Lightbox

Mô tả

You can add your favorites Youtube videos in a playlist and display it in a responsive lightbox with a single click.

Major features in Video Youtube Lightbox include:

 • Add youtube videos to the playlist, just need you the title and url of the video.
 • Delete video option in the widget.
 • Limits the number of videos to display in the widget.
 • Play the video in a responsive lightbox.
 • Back and forward navigation arrows in the lightbox.

Ảnh màn hình

 • Lightbox
 • Playlist

Cài đặt

Upload the video-youtube-lightbox.zip file to your blog, Activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Video Youtube Lightbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 04th April, 2015

 • Previous version

1.0.1

Release Date – 08th April, 2015

 • Modification of some css styles, adding margin and max width to the image

1.1

Release Date – 09th April, 2015

 • When closing the lightbox return the user to their previous position on the page
 • Add back and forward navigation arrows in the lightbox

1.2

Release Date – 09th April, 2015

 • Not show the navigation arrows if exist only one video
 • Adding pointer cursor to the delete button

1.2.1

Release Date – 14th August, 2015

 • Compatible test from 4.1.7 to 4.2.4 Versions