Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Video Url

Mô tả

In this wordpress plugin you can add iframe code from youtube, vimeo etc. From the widget you can add title. Then in the front end it shows in sidebar.

Created by [Sk Shamim Ullah] – Web Developer at Itobuz Technologies Pvt. Ltd.

Tested up to: 3.4
Stable tag: 4.3

.r981354
License: GPLv2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

In this wordpress plugin you can add iframe code from youtube, vimeo etc. From the widget you can add title. Then on the front-end it will show in the sidebar.

.r981354

Ảnh màn hình

 • Plugin enter page
 • Add to widgets section
 • The front-end

Cài đặt

 1. Upload video-sidebar-widget to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Add video url from videourl tab in admin panel
  4.add widget from widget section

Hỏi đáp

How to add ?

Go to the video->share->copy iframe code ->go to the videourl tab ->”Add New Url” button ->write link name and paste the iframe code into textarea

How to show in sidebar?

Appearance -> widget ->Video Url

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Video Url” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2.1

 • A change since the previous version.

1.0.0.2

 • Some bug fixes.

1.0.0.3

 • Some bug fixes.