Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Video Lightbox WooCommerce

Mô tả

This addon plugin allows you to pop up WooCommerce product thumbnail using Video Lightbox effect. All you need to do is activate the addon and it will automatically override the WooCommerce lightbox option with Video lightbox popup style.

For detailed instructions please check the Video Lightbox WooCommerce documentation page.

Ảnh màn hình

  • WooCommerce product demo
  • WooCommerce product thumbnail popup using Video Lightbox

Cài đặt

  1. Upload the “video-lightbox-woocommerce.zip” file via the WordPress’s plugin uploader interface (Plugins -> Add New -> Upload)
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

None

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Video Lightbox WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First commit