Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Victorious Toolkit

Mô tả

The Victorious Toolkit is an easy way to get widgets, short code, languages and custom post types to your WordPress site.

Cài đặt

  1. Upload the files to the /wp-content/plugins/victorious-toolkit/ directory.

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

  3. Go to Dashboard and use.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Victorious Toolkit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version