Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Vetrogram

Mô tả

Vetrogram is a plugin for presenting your latest instagram posts in WordPress. No need for your login details, API key, etc. Only by Username!

Features

 • No need for your login details, API key, etc.
 • Ability to run unlimited instagram accounts concurrently.
 • Powerful Shortcode Generator.
 • Unlimited design options.
 • Included Masonry layout.
 • Ajax Pagination.
 • Infinite Scroll pagination.
 • Fully Responsive.
 • +700 Google Fonts.

Ảnh màn hình

 • Demo 1
 • Demo 2
 • Masonry Demo
 • Shortcode Generator

Cài đặt

 1. Upload ‘vetrogram’ folder in the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the Vetrogram from the ‘Plugins’ menu in wordpress admin.
 3. Go to the ‘Vetrogram’ menu in wordpress admin and generate your own shortcode.
 4. Use this shortcode in Widgets, Posts, Pages and etc.

Đánh giá

20 Tháng Mười, 2016
I like that Ajax feature and Shortcode generator, also very easy to use, with a good design.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vetrogram” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • First release.