Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Very Simple WP SlideShow

Mô tả

Very Simple WP SlideShow is a plugin to create customized slideshow easily by means of a simple form.

This is how it works:

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

Installation for General Use

  • Upload the Very Simple WP SlideShow plugin to your blog, activate it, then go to menu Settings and then select VSWP SlideShow.
  • In a post or page use the shortcode [vswpslideshow ID=xxxxxxxxxxx title=xxxxxxxxxxxx] to create a slideshow link.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Very Simple WP SlideShow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Tested up php8.0