Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

vertical scroll recent registered user

Mô tả

Vertical scroll recent registered user wordpress plugin create the scroller in the widget with recently registered user avatar, username and date.

Check official website for live demo http://www.gopiplus.com/work/2010/07/18/vertical-scroll-recent-registered-user/

Vertical scroll recent registered user wordpress plugin create the scroller in the widget with recently registered user avatar, username and date. Check the live demo on sidebar. In the sidebar it’s scrolling my recently registered user list. At present there is no user registration available in my website (disabled to avoid spam) so it its scrolling last 5 registered user list.

Features of this plugin

 • Smooth scroll.
 • Have option to display/hide avatar.
 • Have option to display/hide registered date.
 • Have option to display number of recent register user.

Phiên dịch

Ảnh màn hình

 • Front Screen. http://www.gopiplus.com/work/2010/07/18/vertical-scroll-recent-registered-user/

 • Admin Screen. http://www.gopiplus.com/work/2010/07/18/vertical-scroll-recent-registered-user/

Hỏi đáp

Q1. Is possible to stop display the registered date from scroll?

Q2. Is possible to stop display avatar from scroll?

Q3. Is possible to stop display avatar border from scroll?

Q4. What is “Display number of user at the same time in scroll” this in widget management area?

Q5. What is “Enter max number of user to display” this in widget management area?

Answer

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“vertical scroll recent registered user” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“vertical scroll recent registered user” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “vertical scroll recent registered user” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

9.1

 1. Tested up to 5.9

9.0

 1. Tested up to 5.8
 2. Use plugin short code in the widget.

8.9

 1. Tested up to 5.7

8.8

 1. Tested up to 5.5

8.7

 1. Tested up to 5.4

8.6

 1. Tested up to 5.3

8.5

 1. Tested up to 5.2
 2. Uninstall option added. All plugin reference and plugin table will be cleared during uninstallation.

8.4

 1. Tested up to 5.2

8.3

 1. Tested up to 4.9

8.2

 1. Tested up to 4.8

8.1

 1. Tested up to 4.7

8.0

 1. Tested up to 4.6

7.9

 1. Tested up to 4.5
 2. Sanitization added for all input value.

7.8

 1. Tested up to 4.4

7.7

 1. Tested up to 4.3.1
 2. Text Domain slug has been added for Language Packs.

7.6

 1. Tested up to 4.3

7.5

 1. Tested up to 4.2.2

7.4

 1. Tested up to 4.1

7.3

 1. Tested up to 4.0
 2. Support multisite blogs.

7.2

 1. Tested up to 3.9

7.1

 1. Tested up to 3.8
 2. Now this plugin supports localization (or internationalization). i.e. option to translate into other languages.
  Plugin *.po file (vertical-scroll-recent-registered-user.po) available in the languages folder.

7.0

Tested up to 3.6

6.1

Tested up to 3.5

6.0

New demo link, http://www.gopiplus.com

5.0

Tested up to 3.4

4.0

Tested up to 3.3

3.0

Tested up to 3.1.3

2.0

Tested up to 3.0

1.0

First version.