vertical-scroll-recent-post

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Bảy, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

23 Tháng Tư, 2023
This plug-in was EXACTLY what I was looking for! Did the job perfectly for scrolling songs, music and the artists. Thank you for the great work.
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vertical scroll recent post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp