Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Vertical marquee post title

Mô tả

If you want your post title to move vertically (scroll upward or downwards) in the screen use this Vertical marquee post title plugin.

Check official website for live demo http://www.gopiplus.com/work/2012/09/02/vertical-marquee-post-title-wordpress-plugin/

This plugin will create the vertical marquee effect in your website, if you want your post title to move vertically (scroll upward or downwards) in the screen use this plugin. We are using the simple marquee tag to move the text vertically, and tested this plugin in all the leading internet browsers. admin option available to set the scroll effects and colors scheme.

Short code available,

http://www.gopiplus.com/work/2012/09/02/vertical-marquee-post-title-wordpress-plugin/

See the live demo!

Demo
To see my more plugin

Ảnh màn hình

 • Front Screen. http://www.gopiplus.com/work/2012/09/02/vertical-marquee-post-title-wordpress-plugin/

 • Admin Screen. http://www.gopiplus.com/work/2012/09/02/vertical-marquee-post-title-wordpress-plugin/

Cài đặt

Installation Instruction & Configuration

Installation Instruction
Configuration
Live demo

Hỏi đáp

Q1. What is Scroll Amount, Scroll Delay?

Q2. Can you explain the short code?

Answer page
Contact

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vertical marquee post title” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Vertical marquee post title” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Vertical marquee post title” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

First version

1.1

Tested up to 3.5

2.0

Tested up to 3.6
Added some security feature.

2.1

 1. Tested up to 3.8
 2. Now this plugin supports localization (or internationalization). i.e. option to translate into other languages.
  Plugin *.po file (vertical-marquee-post-title.po) available in the languages folder.

2.2

 1. Tested up to 3.9
 2. Small bug fixed in the link
 3. Now plugin supports multi widget option.

2.3

 1. Tested up to 4.0

2.4

 1. Tested up to 4.1

2.5

 1. Tested up to 4.2.2

2.6

 1. Tested up to 4.3

2.7

 1. Tested up to 4.4
 2. Text Domain slug has been added for Language Packs.

2.8

 1. Tested up to 4.5
 2. Sanitization added for all input value.

2.9

 1. Tested up to 4.6

3.0

 1. Tested up to 4.7

3.1

 1. Tested up to 4.8

3.2

 1. Tested up to 4.9

3.3

 1. Tested up to 5.1

3.4

 1. Tested up to 5.2
 2. Uninstall option added. All plugin reference and plugin table will be cleared during uninstallation.

3.5

 1. Tested up to 5.3

3.6

 1. Tested up to 5.4

3.7

 1. Tested up to 5.5

3.8

 1. Tested up to 5.7

3.9

 1. Tested up to 5.8
 2. Use plugin short code in the widget.

4.0

 1. Tested up to 5.9