Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Vertical Client Carousel

Mô tả

This plugin will add vertical client carousel slider in your wordpress site.
This is very simple to use.
Follow the follwing steps –

 • Upload the folder “vertical-client-carousel” to “/wp-content/plugins/”
 • Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
 • Add new client form WP-admin ->Vertical Client -> Add New Client
 • Use shortcode in editor to show carousel

  [vertical-client-carousel]

  You can also call shortcode in php template file by

Ảnh màn hình

 • Back end client carousel setting
 • Back end Add New Client
 • Front end slider look

Cài đặt

 1. Upload the folder “vertical-client-carousel” to “/wp-content/plugins/”
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
 3. Add new client form WP-admin ->Vertical Client -> Add New Client
 4. Use shortcode in editor to show carousel

  [vertical-client-carousel]

  You can also call shortcode in php template file by

Hỏi đáp

 1. No technical skills needed.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vertical Client Carousel” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

This is first version no known errors found