Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Version This

Mô tả

This WordPress plugin automatically versions your enqueued javascript and css files with a md5 hash to the querystring based on the file content. When the file changes the md5 hash changes and the file will be downloaded and chached again by the browser.

Cài đặt

Install this as a normal WordPress plugin or move it into the mu-plugins directory to always have to active.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Version This” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First public release

1.1.1

  • Added javascript support
  • Updated readmes
  • Added Bedrock folder structure support