Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Version Compare

Mô tả

Show version informations in the plugin overview. This plugin adds an indicator
showing which versions of WordPress the currently installed plugins are tested
with as well as the versions available updates support.

Ảnh màn hình

  • A possible update and its version of WordPress it was tested with.

Hỏi đáp

Why does a plugin not show any versions?

To be able to determin available versions, this plugin relies the standard
format of a readme.txt Make sure
that your plugin has a readme.txt and is available through WordPress’ SVN.

How can I contribute?

Please feel free to contribute on the
GitHub repository.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Version Compare” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Plugin Version Compare” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Plugin Version Compare” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.