verify-domain-for-apple-pay-with-stripe

Mô tả

This plugin has been closed as of 29 Tháng Mười Một, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

1 Tháng Ba, 2018
Thanks for simplifying the verification process.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Verify domain for Apple Pay with Stripe” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp