Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Vercel Deploy Hooks

Mô tả

A WordPress plugin to deploy a static site to Vercel when you publish a new WordPress post, update a WordPress post or deploy on command from the WordPress admin menu or admin bar.

Based on the excellent WordPress Plugin WP Netlify Webhook Deploy.

Hỏi đáp

Does this plugin support scheduling?

Yes it does, please see the Plugin Documentation on Github for more information.

Does this plugin show me if the deploy has been succesful?

Unfortunately this plugin will not (yet) show build / deploy updates as it is not connecter with the Vercel API. Any contributions on getting this to work would be most welcome.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vercel Deploy Hooks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Vercel Deploy Hooks” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Vercel Deploy Hooks” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.4.2

  • Update versioning and readme

1.4.1

  • Add support for environment endpoints in wp-config. Credits to elliottpost

1.4.0

  • Add support for triggering build on trashing or restoring of posts. Credits to mjenczmyktsh

1.3.0

  • Add support for custom user roles. Credits to Morlin1129

1.0

  • First release