Vello Booking Calendar

Mô tả

This plugin provides shortcode [vello] for easy booking calendar integration on a WordPress site.

Vello Booking Calendar requires an active Vello account. Create and manage your booking calendar at www.vello.fi/en.

Cài đặt

Activate plugin and insert Vello id in booking calendar menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vello Booking Calendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 Initial release