VDZ Custom Simple CSS

Mô tả

Just install and use 🙂

Ảnh màn hình

  • plugin settings page

Cài đặt

Just upload the plugin from your WordPress Plugins menu and activate it or download and upload to your WP Plugin directory (/wp-content/plugins/).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“VDZ Custom Simple CSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.6

Tested up to WP 5.4.2

1.3.5

Tested up to WP 5.4.1

1.3.4

Tested up to WP 5.4

1.3.3

Update PHP version

1.3.2

Fix update api

1.3.0

Add update api

1.2.8

Check Working in WP 4.9

1.2.7

Check Working in WP 4.8.3

1.2.6

Check Working in WP 4.8.2

1.2.5

Check Working in WP 4.7.5

1.2.4

Check Working in WP 4.7.4

1.2.3

fix Contributors

1.2.2

Check Working in WP 4.7.3

1.2.1

Add links

1.2

Disable plugin if is not supported wordpress version

1.1

WordPress 4.7 compatibility
Add api

1.0

First release.