Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VD Ratings

Mô tả

vd rating is a rating plugin that is used to give rate to perticular post or custom post.

Generally When we create listing page we need to add all featured of post like rating,date,content etc,so I have created a Shortcode [vd_rating].If you want to use shortcode inside for loop or while lood use : do_shortcode(‘[vd_ratings id=’POST_ID’]’);

Cài đặt

  1. Upload the vd_ratings folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the shortcode [vd_rating] in your posts or pages.if you want to use shortcode inside for loop or while lood use : do_shortcode(‘[vd_ratings id=’POST_ID’]’);

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the vd_ratings folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the shortcode [vd_rating] in your posts or pages.if you want to use shortcode inside for loop or while lood use : do_shortcode(‘[vd_ratings id=’POST_ID’]’);

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
no demo page, no screenshots? how do you want people to try it out??
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“VD Ratings” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

This is the first release of the plugin.

1.2

  • Resolved normal issues
  • Add orange color