vd-my-header-footer

Mô tả

This plugin has been closed as of 3 Tháng Hai, 2024 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

7 Tháng Bảy, 2020
Nice plugin, there are few plugins that actually let you build your own header, works exactly like I expected. Especially like the user interface!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“My Header Footer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp