Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VAT Calculator Plus

Mô tả

Add a VAT calculator to your WordPress site, using the VAT Calculator Plus web site widget. You can set a fixed VAT rate or let your visitor set the rate. The VAT calculator has a clean, modern look, and if you are a CSS guru, you can style it totally yourself.

Use the VAT Calculator Plus Settings page to generate a ShortCode that you can copy and paste into your content.

Ảnh màn hình

  • The VAT calculator with an editable VAT rate.
  • The VAT calculator with a fixed VAT rate.
  • The settings page

Cài đặt

  1. Upload vat-calculator-plus to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
  3. Add the shortcode to a post or page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“VAT Calculator Plus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.0

  • This is the first version.