Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Variations On Product Page

Mô tả

This plugin allows woocommerce based stores to display a table with all the available variations on any given variable product on the product page.
The table will react to what the customer selects on the attributes form.

Cài đặt

  1. Upload the plugin package to the plugins directory.
  2. Login to the dashboard and activate the plugin.
  3. Go to WooCommerce > Product Variations to enable it

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Variations On Product Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp