Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Variation Stock Inventory

Mô tả

Manage product variantion stock inventory.

Ảnh màn hình

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload woocom-variation-stock-inventory.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('Woocom_Variation_Stock_Inventory'); ?> in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Variation Stock Inventory” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp