Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VarDumper

Mô tả

A plugin to include var-dump package to use dump function while developing or debugging. It works with PHP 5.5.9+.

After installing the plugin, if you have the sufficient PHP version you can start using dump() function.

Original var-dump package used in this plugin: https://github.com/symfony/var-dumper

Cài đặt

In most cases you can install automatically from WordPress.

However, if you install this manually, follow these steps:

1.Upload the entire var-dump folder to the /wp-content/plugins/ directory.
2.Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

What version of PHP do I need

var-dump package requires PHP version 5.5.9 or higher. You’ll get a notification if your version is lower.

What is the package used?

It is the var-dumper package from Symfony project. https://github.com/symfony/var-dumper

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“VarDumper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp