Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Converter

Mô tả

Converter is converting units like a kilograms in pounds.

Cài đặt

Download directory and activate plugin in admin of your site

Hỏi đáp

how i can use this plugin ?
Use this shortcode on page to call the plugin:[converter]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Converter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Converter” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Converter” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.00

  • First version