Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Validate Link

Mô tả

The idea of this plugin is coming from my work.
I’ve been assigned a lot tasks for cleaning broken links.
Which is so bored.
Editors are lack of basic HTML skills, they always tried to insert links like such:

  • href=”www.abc.com
  • href=”awesome-slug

Apprently, they will finally result in

  • http://mydomain.com/current-page/www.abc.com
  • http://mydomain.com/current-page/awesome-slug

So this plugin is to display a warning message in WordPress dashboard,
in case there is such invalid URLs in post content.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Validate Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First commit.