Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Vaccine

Mô tả

It’s like anti-virus for your WordPress with anti-spam stuff built-in.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload ‘vaccine’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Change the settings on the ‘Vaccine’ settings page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vaccine” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1 Beta

  • Initial testing release