Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Vacation Rentals

Mô tả

Add vacation rentals to your WordPress site with membership, agents, partners, search, and frontend booking features.

Ảnh màn hình

  • Vacation Rentals.

  • Vacation Rentals.

  • Vacation Rentals.

  • Vacation Rentals.

  • Vacation Rentals.

  • Vacation Rentals.

  • Vacation Rentals.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload `vacation-rentals` to the `/wp-content/plugins/` directory
  2. Activate the Vacation Rentals plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Is there a supporting theme for this plugin?

Yes, we are about to release a theme that is supported by this plugin. Kindly, bear with us.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vacation Rentals” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.8

  • First Beta Version.