Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VA Removing Exif

Mô tả

Automatically remove all Exif data from the new JPEG images when uploading. Please note that already uploaded images will not be processed. If you want to delete Exif from the already uploaded image, please generate thumbnail image again with “Regenerate Thumbnails” etc.

How to use

Usage is easy. Just activate the plugin. This plugin requires PHP modules of the ImageMagick or GD.

Requires

  • WordPress 4.4+
  • PHP 5.4+ & ImageMagick or GD modules

Contribute

You can fork the plugin from GitHub

Attention

This plugin is intended to save your privacy and should not be used for illegal activity like copyright violations.

Ảnh màn hình

  • Settings > Media.

Cài đặt

To install VA Removing Exif:

  1. Upload the “va-removing-exif” directory and all its contents to your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Optimize your setting through the “Settings > Media” menu in WordPress.

Hỏi đáp

What is this?

The description covers it all.

Đánh giá

5 Tháng Bảy, 2018
I’ve been trying to enable features in other plugins to remove exif info… but this one just quietly does it in the background. Nice.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“VA Removing Exif” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“VA Removing Exif” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “VA Removing Exif” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Update description.
  • Added @mayukojpn to contributors.

1.0.0

  • First public release.