Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VA Fast Image Upload

Mô tả

A simple upload interface for the user to upload image or take a picture with the browser camera support.

Write Me

Has you got a problem or a new wish for idee?
Write me on github or create new topic on wordpress.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the folder fast-image-upload/plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place the shortcode [‘fast-image-upload’]` in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“VA Fast Image Upload” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Version