Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

UWS Real-Time Sales Ticker

Mô tả

Display real-time WooCommerce sales numbers as a ticker across the top of your WordPress admin or site.

This plugin makes it easier to display web store sales to execs or other team members that do not have the need or desire to log into WordPress to check them.
It allows you to whitelist specific IP addresses, which will be able to see the real-time sales at the top of the WooCommerce site without needing to log in!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“UWS Real-Time Sales Ticker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp