Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

UTMs Carry Pages

Mô tả

Capturing all the UTM variables when user land on your website, this plugin will add all the UTM parameters (accepted only the most used UTMS: utm_source, utm_medium, utm_term, utm_content, utm_campaign). Links with tel: or mailto: will be ignored. External links will carry UTMs too.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload carry-utms-pages folder to the /wp-content/plugins/ directory via FTP
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

No question so far

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“UTMs Carry Pages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“UTMs Carry Pages” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “UTMs Carry Pages” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Extra support for DOM and content quicker than script to load

1.0

  • Hello World 🙂