Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Users Registered List

Mô tả

Adds sortable Registered column to the list of users in wp-admin area

The plugins honors WordPress date and time formats from the settings.

Languages

You can translate the plugin into your language. Russian lang is included.

Ảnh màn hình

  • Users lists column

Cài đặt

Use wp-admin area plugins installer from either repository or a zip file.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Users Registered List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 (Nov 11th, 2013)

  • Initial release