Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User Role Setting Autoloader

Mô tả

Features

This plugin allows you to export or import all users’ roles and capabilities.

  • You can export all users’ roles/capabilities as a json file to the file directory which you specify.
  • You can import all users’ roles/capabilities automatically from a json file in the file directory.

Note

  • You can change the file directory in the option page.
  • The json file only contains roles and capabilities. It does not contain any privacy data such as mail addresses.

Cài đặt

1.Download the plugin
2.Upload the plugin to the plugin directory
3.Enable plugins from the admin page’s Plugins

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“User Role Setting Autoloader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp