Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User Popularity Contest

Mô tả

User can vote each other in a popularity contest.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“User Popularity Contest” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp