Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User Password Reset

Mô tả

Reset all and selected users password and also search user by role

Major Features in User Password Reset:

  • Bulk users password reset
  • Generated strong password.
  • User Friendly Listing

Requirements:

Upload the User Password Reset plugin to your Website and Activate it.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the User Password Reset plugin to your Website and Activate it.

Đánh giá

13 Tháng Hai, 2020
Too bad that it does not notify the user on password reset and that it is shown as an item in the administration menu because it does not have so many options to take up space in the admin, it should be shown as a submenu in the configuration section. But it works.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“User Password Reset” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp