user-location-and-ip

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

21 Tháng Chín, 2022 1 reply
Love this, thanks so much! Any chance to have incorporated into text of a post such as "thanks for joining us from USER LOCATION CITY"? Thanks!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“User Location and IP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp