Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User Last Modified

Mô tả

When a user updates their profile details, this plugin will record the data and time of that update. The date and time will be shown to the administrator through the Users -> All Users page

Ảnh màn hình

  • Admin page showing user last modified dates

Đánh giá

18 Tháng Sáu, 2017 1 reply
This plugin does not add links, it constantly says that there’s an illegal string offset in the URL, when there isn’t any!
27 Tháng Ba, 2017
I was searching for a plugin that would display when users last updated their profile and this plugin does exactly that as a column on the Users list. But this plugin could better if it could display the “User Last Modified date” on the actual Profile page…like maybe have it display under Account Management, above the “Update Profile” button. Regardless, this plugin does what it says and I rate it 5 stars.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“User Last Modified” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release