Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User IP Info

Mô tả

This plugin simply display the User current IP address, and location info anywhere with a shortcode.

It also allow website admin to display custom message for user in the front end.

It is a light weight plugin and easy to install.

Ảnh màn hình

 • screenshot page “Public Post/Page” with user IP Address & user location information.
 • Show setting page of a plugin to change custom message
 • screenshot page “Add New Post/Page” with shortcode.

Cài đặt

Use WordPress Add New Plugin feature, searching “User IP Info”, or download the archive.

 1. Log in to your website admin panel
 2. Go to Plugins page, and add new plugin
 3. Upload plugin
 4. Click Install Now button
 5. Then click Activate Plugin button

Shortcodes:
[user_ip]
[[user_ip_info]”]

Thirdparty/External Source:

Geo Plugin API has been used to get the location information for the user through IP address under the following terms https://www.geoplugin.com/aup and here is the link to service http://www.geoplugin.net/

Hỏi đáp

 1. Can i use this plugin shortcode in a widget?
  Ans. Yes you can use text widget to place the shortcode

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“User IP Info” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

 • initial release