Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User Groups Restrictions

Mô tả

Extend of user-groups plugin, this plugin allows you to restrict access to users groups in back-end and front-end on page.

Cài đặt

  1. Activate user-groups plugin on your WordPress
  2. Download, unzip and upload to your WordPress plugins directory
  3. Activate the plugin within you WordPress Administration Backend

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“User Groups Restrictions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • Version 1.0 :
    • First version stable
    • Tested up to : user-groups 1.1.1