Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Upvotr

Mô tả

A WordPress plugin to allow simple upvoting of post objects by a user.

Cài đặt

Install the plugin as any other plugin, then following instructions in the readme at https://github.com/lgladdy/upvotr to integrate with your theme.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Upvotr” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial Build