Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Uptime Robot

Mô tả

Uptime Robot uses the uptimerobot.com API to display log messages relating to a site’s uptime. You must have a free uptimerobot.com account to get any use from this plugin.

Ảnh màn hình

  • Dashboard Widget

Cài đặt

  1. Upload Uptime Robot to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add your API Key under Settings > Uptime Robot

Hỏi đáp

Where do I get an account?

http://uptimerobot.com/

Where do I get an API Key?

Log in to your uptimerobot.com account and go to My Settings.

Which API Key do I use?

You can use either your Main API Key to pull in all Monitors, or a Monitor-Specific API Key to pull in data for a single monitor.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
plugin is great, just need to add the ability to translate + more widgets to different API uptimerobotu
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Uptime Robot” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.3

  • Updating dashboard widget with more subdued colors

0.1.2

  • Deleting cache data when settings are updated

0.1.1

  • Data now pulls via AJAX to keep the dashboard speedy
  • Prevented failed calls from caching
  • Removed some debug code

0.1.0

  • Initial Release