Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Uppercase Titles

Mô tả

This plugin applies an uppercase formatting on all page titles and post titles after activation. After deactivation all is formatted in the original form.
It is discussed if uppercase titles are helping with SEO. For a blog or website with a lot of posts it is much easier to activate a plugin instead of changing everything manually.

Cài đặt

The titles are changed directly after installing and activating the plugin. There are no further settings needed.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Uppercase Titles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp