Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Uploads

Mô tả

This plugin allows you to:

  • Manage allowed file extensions for uploads (Allow/Deny)
  • Mask files location
  • Disable uploads at all

Hỏi đáp

Please report bugs on plugin page issues tracker.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Uploads” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4

  • Fixed the MultiSite issue
  • Added a new option to disable some file types upload

0.3

  • Removed a constant name used in WordPress MultiSite. props @ejsiddiqui

0.2

  • Added MultiSite support
  • Some typo fixed

0.1

  • The pilot release.